Koroonaviiruse haiguse COVID-19 ülemaailmne levik ja eriolukorra väljakuulutamine Eestis tekitab ka juriidiliselt ebaharjumuspärase olukorra, mis võib tekitada erinevaid arusaamatusi igapäevastes asjades ja ümber korraldada erinevate isikute tegevuse.

Näiteks:

  1. Tööõigus – kas ja millistel tingimustel saab töötajatel keelata tööle tulemist? Kas töötajad saab sundida puhkusele / palgata puhkusele? Kas töötajate töötasu on võimalik ühepoolselt alandada?
  2. Vääramatu jõud (force majeure) – Kellele võib olemasolevas olukorras rakenduda vääramatu jõu klausel? Millal on õigustatud lepinguliste kohustuste täitmata jätmine tuginedes vääramatu jõu klauslile? Kuidas käituda, kui lepingus ei ole vääramatu jõu klauslit või vääramatu jõu kasutamine on sootuks välistatud?
  3. Maksuküsimused – Kuidas optimeerida maksukohustusi, kui ettevõtte on makseraskustesse sattunud?
  4. Saneerimine ja pankrot – Millal tuleks mõelda ettevõtte saneerimise peale? Kuidas saneerimismenetlus edukalt läbi viia? Millal on kohustus esitada pankrotiavaldus? Kuidas seda teha?
  5. Eriolukord – Keda ja kuidas puudutab? Millised on seatud piirangud? Mida võib valitsus eriolukorra raames kehtestada ja kes kannab tekkinud kahju?

Pingeline olukord tekitab rohkesti eriarvamusi, mis võivad viia konfliktini. Meie advokaadid nõustavad teid kõigis eelmainitud ja ka teistes juriidilistes küsimustes ning aitavad lahendada tekkinud vaidlused.