Kaspar Koppel

Asianajaja

Koulutus
  • Oikeustieteellinen alempi korkeakoulututkinto, Tarton yliopisto, 2011
  • Salzburgin kesäyliopiston „European Private Law“-kurssi, 2012, Salzburgin yliopisto
  • Oikeustieteiden maisteriohjelma, Tarton yliopisto, 2014
Työkokemus
  • Asianajoitoimisto Laus & Partnereissa mukana vuodesta 2010
Jäsenyydet
  • Viron asianajajaliiton jäsen vuodesta 2017
Kielitaito
  • viro
  • venäjä
  • englanti