Raivo Laus

Asianajollisissa tehtävissä / Johtava osakas

Koulutus
  • Tarton yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
Työkokemus
  • Asianajotoimisto Laus & Partnereissa mukana sen perustamisesta asti 1992
Jäsenyydet
  • Viron asianajajaliiton jäsen
Kielitaito
  • viro
  • venäjä
  • englanti