Palvelut

Laus & Partners tarjoaa lainopillisia neuvoja jotka perustuvat asianajajien vahvaan erityisosaamiseen noudattaen korkeaa ammattietiikkaa ja vankkaa tiimityöskentelyä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja sekä pystymme tarjoamaan jokaiselle asiakkaalle parhaimman mahdollisen ratkaisun myös haastavimmissa tilanteissa.

Tarjoamme sopimusoikeudellista osaamista kattavalla kokemuksella. Laadimme sopimuksia niin paikallisen kuin kansainvälisen oikeuden saralta sekä neuvomme ja edustamme asiakkaitamme sopimusneuvotteluissa alusta loppuun. Velvoiteoikeus kokonaisuudessaan on osa ydinosaamistamme.

Meillä on vahva kokemus kiinteistökauppojen solmimisesta ja meiltä löytyy kattavaa osaamista esimerkiksi sijoitusasunnon hankkimista koskevista kysymyksistä Tallinnasta tai muualta Virosta.

Tarjoamme asiakkaillemme neuvontaa yritysten perustamisessa, jakamisessa, fuusioissa sekä toiminnan päättämisessä, samoin osuuksien ja osakkeiden kaupassa ja niihin liittyvissä sopimuksissa.

Asianajajillamme on osaamista sekä kokemusta yritysten perustamisesta ja siirtämisestä ulkomaille, sekä asiakkaan ja yrityksen varallisuuden turvaamisesta ulkomaille siirryttäessä.

Toimistomme asianajajat konsultoivat asiakkaitamme yrityssaneerauksissa ja konkurssikysymyksissä, niin velallisina kuin velkojinakin. Valmistelemme tarvittaessa yrityssaneeraukset ja konkurssihakemukset ja viemme ne päätökseen asti.

Tarjoamme asiakkaillemme kaikenkattavat ratkaisut rakentamiseen sekä urakointiin liittyvissä kysymyksissä.

Olemme vuosien kokemuksella neuvoneet asiakkaitamme menestyksekkäästi vero-oikeutta koskevissa kysymyksissä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Valmistelemme esim. lisenssisopimuksia ja turvaamme asiakkaidemme oikeudet tekijänoikeuksien, kauppamerkkien, patenttien, hyötymallien sekä muun IPR:n osalta.

Kaikki asianajajamme edustavat tarvittaessa asiakkaitamme oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyssä sekä esimerkiksi täytäntöönpanoa koskevissa asioissa. Asianajamme kuuluvat myös Viron asianajajaliiton ylläpitämään listaan sovittelijoista.

Neuvomme työnantajia ja työntekijöitä sekä edustamme asiakkaitamme tuomioistuimissa ja työriitoja koskevissa istunnoissa.

Vanhempi asianajajamme Madis Kiisa on valittu edustamaan työnantajia Viron työriitakomissioon.

Asianajajamme auttavat tarvittaessa asiakkaita talousrikoksia koskevissa oikeustapauksissa. Neuvomme ja edustamme asiakkaita myös rahanpesua koskevissa epäilyissä.

Asianajajillamme on pitkä kokemus ympäristöoikeutta koskevista kysymyksistä, jätehuollon sekä kierrätyksen ollen erikoisalaamme.

Olemme menestyksellisesti neuvoneet ja edustaneet asiakkaita kilpailua koskevissa kysymyksissä sekä markkina-aseman väärinkäyttöä koskevissa tapauksissa.

Avustamme kaikissa hankeoikeutta koskevissa kysymyksissä.

Olemme erikoistuneet perheoikeudessa ennen kaikkea omaisuuden ositukseen sekä lapsia koskevien riitojen ratkaisuun. Kokemuksemme eivät rajoitu vain Viron sisäisiin tapauksiin, vaan meillä on kokemusta esimerkiksi lapsikaappauksien selvittämisestä.