Erkki-Leev Ventsel

Jurist

Õigusvaldkonnad
 • Intellektuaalne omand
 • Tööõigus
 • Äri- ja ühinguõigus
 • Võlaõigus
Haridus
 • 2017 Bakalaureusekraad õigusteaduses, Tartu Ülikooli õigusteaduskond
 • 2020 magistrikraad õigusteaduses, Tartu Ülikooli õigusteaduskond
Töökogemus
 • 2009 – 2016 Arhitektuuribüroo Pluss OÜ juriidiline assistent
 • 2016 – 2019 Tuulaja OÜ jurist
 • Alates 2019 Advokaadibüroo Laus & Partnerid
Keeleoskus
 • Eesti keel
 • Inglise keel
Lühitutvustus

Advokaadibüroos Laus ja Partnerid abistab Erkki advokaate peamiselt töö-, võla- ja äriõigusest
tulenevate küsimuste lahendamisel, kuid omab töökogemust ka teistes õigusvaldkondades.

Magistritöö kaitses ta teemal „Arhitekti isiklik õigus teose puutumatusele“, milles andis hinnangu
küsimusele, millal võib arhitekti teost muuta või sellele lisasid lisada. Praktikas on tekkinud väär
arusaam sellest, kuidas ja millises ulatuses on võimalik arhitekti õiguse teose puutumatusele ja
teose lisadele teostamine teise isiku poolt.

Töö-, võla- ja äriõigusega seotud probleemide lahendamisega on Erkki tegelenud juba alates
2009. aastast – Arhitektuuribüroo Pluss OÜ-s ja Tuulaja OÜ-s. Arhitektuuribüroo Pluss OÜ on
pikka aega olnud Eestis käibelt suurim ja edukaim arhitektuuribüroo ja seal töötamine andis
Erkkile väärtusliku kogemuse ja võimaluse oma praktiliste erialaste teadmiste pidevaks
täiendamiseks. Tuulaja OÜ tegutses Saaremaa suurkontserni (Tuule Grupp) juriidilise
tugiettevõttena ning selle peamiseks tegevussuunaks oli kontserni kuuluvate ettevõtete
(meedia, praamiliiklus, kinnisvara, ehitus, lihatööstus, reisibüroo, kohvikud jne) igapäevane
juriidiline nõustamine ja tekkinud probleemide õiguslik lahendamine.

* Jurist ei osuta iseseisvalt õigusabi. Jurist abistab advokaate