2016. a esitas osaühingu Johnny H.W (hotelli Kolm Õde endine omanik) pankrotihaldur Veli Kraavi maakohtusse Tallinna Äripanga (praegune TBB Pank) ja pangaga seotud isikute vastu tehingute tagasivõtmise ja alternatiivselt kahju hüvitamise hagi. Hagis väideti, et Tallinna Äripank on jõuga ning kantimistehinguid kasutades võtnud umbes 2 miljoni euro suuruse võla katteks Johnny H.W-t ära enam kui kaks korda enam väärt Kolme Õe hotelli.

Riigikohtust ringiga teistkordselt ringkonnakohtusse jõudnud vaidluses otsustas ringkonnakohus riigikohtu juhiseid järgides pankrotihaldur Veli Kraavi esitatud hagi täies ulatuses rahuldamata jätta. Kohtuvaidluses Tallinna Äripanka esindanud vandeadvokaadi Janek Väli sõnul oli algusest peale selge, et kõnealune hagi on pahatahtlik ja alusetu ja võib rahul olla sellega, et meie esitatud vastuväiteid hagile pidasid õigeks mitme astme kohtud. Kohtuvaidluse ümber keerlevate asjaolude kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.

Lisainfot on võimalik leida ka SIIT.