Ukrainas asuvate kaubanduskeskuste valdusettevõte teostas 2010.a. ostuoptsiooni oma Küprose tütarettevõtte enamusosaluse suhtes. Järgnenud vaidlus Londoni vahekohtus (LCIA), mille käigus vahekohus tegi kokku kaheksa otsust, kestis kuus aastat ja sai lõpliku lahenduse alles 2016.a. mais, mil vahekohus otsustas kliendi kasuks:

http://www.iii.co.uk/stockmarketwire/316496/arricano-wins-arbitration-award-sky-mall-wrangle

Vahekohtu otsuste peale esitatud apellatsioonid jäid lõplikult rahuldamata alles 2018.a. jaanuaris:

http://www.iii.co.uk/stockmarketwire/474174/high-court-upholds-awards-arricano-sky-mall-wrangle