Meie vandeadvokaadid Daniil Savitski ja Kalev Aavik esindasid edukalt kütuse hulgimüüjast klienti pretsedenti loovas vaidluses Maksu- ja Tolliametiga.

Riigikohtu halduskolleegium asus 11.10.2017 otsuses nr. 3-15-467 seisukohale, et ettevõtja majandustegevuse või tegevusloa peatamise aluseks ei saa olla pelk kahtlus maksukohustuse rikkumises, vaid vastav rikkumine peab olema tuvastatud lõpuleviidud maksumenetluses.

Lisaks leidis Riigikohus, et tegevusloa peatamise aluseks saab olla vaid selline rikkumine, mille alusel on hiljem võimalik ka tegevusloa kehtetuks tunnistamine. Tegevusloa kontrolliesemesse mitte kuuluva nõude rikkumine (mida maksukohustuse rikkumine antud juhul oli) selliseks nõudeks ei ole.