Meie vandeadvokaat Kalev Aavik koostöös advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Carri Ginteriga esindas klienti edukalt esimeses kohtuvaidluses, mis puudutas probleemtoodete tootjate vastutust nende toodetest tekkinud jäätmete eest.

Riigikohus leidis tsiviilasjas nr 3-2-1-69-16, et
1) Probleemtoodetega seotud regulatsiooni jäätmeseaduses tuleb tõlgendada kooskõlas asjaomaste EL direktiividega;
2) Tootjate või tootjate ühenduste omavaheliste vaidluse korral ei saa tugineda üksnes riikliku probleemtooteregistri (PROTO) andmetele, vaid tuleb kontrollida nende andmete sisulist õigsust;
3) PROTO-s tootjate ühendusena registreeritud organisatsiooni, mis ei vasta sellistele ühendustele kehtestatud sisulistele nõuetele, ei saa pidada tootjate ühenduseks.
Eeltoodud juhistest lähtuvalt tuvastas ringkonnakohus, et MTÜ Eesti Elektroonikaromu ei olnud 2008.a. tootjate ühendus ning seega ei saanud ta nimetatud aastal toimunud tegevusega seoses esitada nõudeid, mille esitamise õigus saab olla üksnes tootjate ühendusel.