Meie vandeadvokaat Kalev Aavik esindas klienti edukalt Riigikohtus vaidluses, mis puudutas tehnorajatise õiguslikku olemust ning selle talumiskohustust kinnisasja omaniku poolt.

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas 11.10.2017 otsuses tsiviilasjas nr 3-15-467, et

  1. Tehnorajatis ei ole tsiviilkäibes iseseisvalt liikuv vallasasi. Tehnorajatis võib mitte olla kinnisasja oluliseks osaks üksnes juhul, kui selle talumiseks on seatud sundvaldus või piiratud asjaõigus, viimasel juhul liigub see tsiviilkäibes piiratud asjaõiguse olulise osana.
  2. Seadusest ei tulenenud enne 03.07.2007 ega tulene ka pärast seda tehnorajatise üldist talumiskohtust. Seadus sätestav vaid õiguse nõuda AÕS § 158 või AÕS § 1581 toodud asjaoludel sundvalduse või piiratud asjaõiguse seadmist.