„Legal 500“ on johtava oikeusapupalveluiden markkinoiden katsauksia laativa kansainvälinen julkaisu. Tähän päivään mennessä noin 30 vuoden ajan on Legal 500 analysoinut maailmalaajuisesti asianajotoimistojen pätevyyttä perusteellisten testien avulla, joihin tehdään jatkuvasti lisäyksiä ja päivityksiä, jotta saatavissa olisi jatkuvasti kaikkein tuorein katsaus maailmanlaajuisesta oikeusapupalveluiden markkinoiden tilanteesta. „Legal 500“ arvioi oikeusaputoimistojen vahvuuksia yli 100 eri osa-alueen osaltas.​

Asianajotoimisto Laus & Partnerid on kansainvälisen asianajotoimistojen yhdistyksen ADVOC ainoa jäsen Virossa. ADVOC on vuonna 1990 perustettu riippumattomien, omassa kotimaassaan erityisesti keskisuurten asianajotoimistojen kansainvälinen verkosto. ADVOC:in jäsenet valitaan huolellisesti tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tällä hetkellä on ADVOC-verkostossa mukana runsaat 100 asianajotoimistoa runsaasta 60 maasta.

Viron kauppa- ja teollisuuskamari on Viron suurin ja vaikutusvaltaisin yrittäjiä edustava järjestö Virossa, joka on toiminut jo 91 vuoden ajan. Kamarissa on runsaat 3200 jäsentä, joista suurin osa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Kauppakamarin jäsenet tuottavat runsaat 40% Viron yritysten liikevaihdosta, melkein 40% nettovoitosta ja maksavat yli 40% valtionveroja. Kamarin tavoitteena on Viron yritystoiminnan edistäminen ja tukeminen sekä yrittäjäystävällisemmän liiketoimintaympäristö luominen ja ylläpito.

Yhdysvaltojen kauppakamari Virossa on aatteellinen liikeyritysten yhdistys. Aatteellisen yhdistyksen Yhdysvaltojen kauppakamari Virossa (jäljempänä Kamari) toiminnan tavoitteena on kehittää molemminpuolisesti hyödyllisiä liikesuhteita Yhdysvaltojen ja Viron välillä, tukea yritystoiminnan kehitystä, seurata ja esitellä kamarin jäsenille Viron lainsäädäntöä ja politiikka, esitellä virolaisille yhdysvaltalaisia perinteitä ja juhlapyhiä sekä auttaa kamarin jäseniä keskinäisten liikesuhteiden luomisessa.

Brittiläis-virolainen kauppakamari (BECC) on vuonna 1996 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena luoda yhteyksiä Iso-Britannian ja Viron yrityspiirien välille Virossa. BECC:in toimisto sijaitsee Virossa Tallinnassa. BECC on Brittiläisen kauppakamarin jäsen (COBCOE) ja Viron ulkomaisten sijoittajien neuvoston (FICE) jäsen. BECC järjestää kuukausittain liiketoimintaseminaareja ja -konferensseja sekä tapahtumia yritysten välisten kontaktien luomiseen. 

Vuonna 1992 toimintansa aloittanut ja vuonna 1996 virallisesti rekisteröity suomalais-virolainen kauppakamari eli FECC koostuu runsaasta kahdestasadasta virolaisesta ja/tai suomalaisesta yrityksestä. FECC tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen erilaisiin jäsenyrityksiin. Kauppakamari järjestää seminaareja ajankohtaisista aiheista ja erilaisia tilaisuuksia sekä monipuolisia vapaa-ajan tapahtumia. FECC toimii tiiviissä yhteistyössä muiden Virossa toimivien kansainvälisten kauppakamareiden kanssa.