„Legal 500“ on juhtiv õigusteenuste turu ülevaateid koostav rahvusvaheline väljaanne. Tänaseks ligikaudu 30 aastat on „Legal 500“ analüüsinud advokaadibüroode võimekust kogu maailmas põhjaliku programmi abil, mida täiendatakse ja uuendatakse igal aastal, et anda kõige värskem ülevaade globaalsest õigusteenuste turust. „Legal 500“ hindab õigusbüroode tugevusi enam kui 100 valdkonnas.​

Advokaadibüroo Laus & Partnerid on rahvusvahelise advokaadibüroode ühenduse ADVOC ainus liige Eestis. ADVOC on 1990.a. asutatud sõltumatute, oma koduriigis eelkõige keskmise suurusega advokaadibüroode rahvusvaheline võrgustik. ADVOC’i liikmeid valitakse hoolikalt lähtuvalt rangetest kvaliteedinõuetest. Täna teevad ADVOC’i raames koostööd üle 100 advokaadibüroo rohkem kui 60-s riigis.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti suurim ja mõjukaim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis, tegutsedes tänaseks juba 91 aastat. Kojal on üle 3200 liikme, kellest enamus on väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted. Kaubanduskoja liikmed annavad üle 40 protsendi Eesti firmade kogu netokäibest, ligi 40 protsenti puhaskasumist ja tasuvad üle 40 protsendi riiklikest maksudest.

Ameerika Kaubanduskoda Eestis on mittetulunduslik, mittepoliitiline äriettevõtete ühendus. Mittetulundusühingu Ameerika Kaubanduskoda Eestis (edaspidi Koda) tegevuse eesmärk on arendada vastastikku kasulikke majandussuhteid Ameerika Ühendriikide ja Eesti Vabariigi vahel, aidata kaasa ettevõtluse edendamisele, jälgida ja tutvustada Koja liikmetele Eesti seadusandlust ja poliitikat, tutvustada eestlastele Ameerika tavasid ja pühasid ning aidata Koja liikmetel luua omavahelisi ärisuhteid.

The British Estonian Chamber of Commerce (BECC) is a NGO founded in 1996 with the aim of bringing British and Estonian business communities together within Estonia. Its offices are based in Tallinn, Estonia. The BECC is a member of the Council of British Chambers of Commerce in Europe (COBCOE) and the Foreign Investors Council in Estonia (FICE). The BECC organises monthly business seminars and conferences as well as business networking events.

1992 aastal oma tegevust alustanud ja 1996 aastal ametlikult registreeritud Soome-Eesti Kaubanduskoda ehk FECC koosneb enam kui kahesajast Soome ja/või Eesti päritolu ettevõttest. FECC pakub suurepäraseid võimalusi võrgustumiseks erinevate liikmesfirmadega. Kaubanduskoda korraldab aktuaalseid seminare ja sündmusi ning mitmekülgseid vaba aja üritusi. FECC-il on tihe koostöö teiste Eestis tegutsevate rahvusvaheliste kaubanduskodadega