Tõnis Jakob

Maksukonsultant

Tel + 372 50 11 120

Tõnis Jakob

Tõnis Jakob on OÜ Marisett juhtiv maksukonsultant.

Tõnis on lõpetanud 1974. aastal kiitusega Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning on töötanud Rahandusministeeriumi Riigitulude Valitsuse juhatajana, Maksuameti peadirektori asetäitjana, Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina ning KPMG-s juhtiva maksukonsultandina, kokku rohkem kui 39 aasta pikkuse töökogemusega maksundusalal.

Tõnisel on ulatuslik kogemus nii Eesti-sisese kui rahvusvahelise maksunõustamise alal ja maksude planeerimisel erinevates tehingutes.

Tal on pikaajaline kogemus maksuanalüüside ja -auditite läbiviimisel, samuti äriühingute ühinemise, likvideerimise, ümberkujundamise ja äritegevuse müügi nõustamisel. Ta on osalenud paljude äriühingute maksu- ja finantsauditite läbiviimisel.

Samuti on ta teinud koostööd Rahandusministeeriumiga maksualaste õigusaktide väljatöötamisel.
Tõnis Jakob osaleb lektorina paljudel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõuks.

Ta on vannutatud audiitor alates 1994. aastast ning olnud aastatel 1994-2008 Audiitorkogu juhatuse liige.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta maksukonsultant õigusteenust. Maksukonsultant abistab advokaati.