2023 märts – vandeadvokaat Viktor Särgava esindas võlavaidluses meie klienti endiste abikaasade vahelises vaidluses. Meie poole pöördus klient, kellelt oli Harju Maakohus otsusega eksabikaasa kasuks välja mõistetud üle 300 000 EUR. Meie esindamisel Tallinna Ringkonnakohus tühistas Harju Maakohtu otsuse ja jättis meie kliendi vastu esitatud hagi rahuldamata. Selle tulemusena õnnestus kohtuasi meie kliendi jaoks edukalt lahendada.