2023 märts – vandeadvokaat Raivo Laus kaitses edukalt meie klienti suures kriminaalasjas. Keskkriminaalpolitsei kahtlustas mitut Maaelu Edendamise Sihtasutuse töötajat
varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumises, mille tulemusel väljastas Maaelu Edendamise Sihtasutus üle 24 miljoni euro laene, mis meetmete tingimustele ei vastanud. Meie kliendi suhtes lõpetati kriminaalasi kohtueelse menetluse staadiumis.